Výsledné poradie ročníka 2015

Výsledné poradie Marathon BB Tour 2015.

Upozornenie: v zmysle pravidiel Marathon BB Tour 2015 sa do výsledného bodovania sa započítajú len tí pretekári, ktorí absolvovali najmenej 5 podujatí v bodovaných kategóriách.

Štatistika bodovaných účastníkov Marathon BB Tour 2015:

Počet mužov: 142
Počet žien: 37
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu