Výsledné poradie ročníka 2017

Poznámka: Komp. čas je skratka pre kompenzovaný čas, ktorý je prepočítaný podľa veku a pohlavia na príslušnú vzdialenosť pre bodovanie v Tour. V stĺpci veďla je pôvodne zmeraný čas.

Štatistika bodovaných účastníkov Marathon BB Tour 2017:

Počet mužov: 112
Počet žien: 39

Poradie muži

Por.BodyPretekárPretekovZapočítané preteky
1778Milan Valocka10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
2685Peter Barcík7Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3515Dušan Beňo8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
4506Pavel Běčák6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
5497Peter Kypta6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
6470Ivan Ilavský7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
7460Ján Spodniak6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8451Ivan Čík9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9436Ladislav Tišliar7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
10427Martin Barta9TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
11404Štefan Gregor5Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
12389Tomáš Willwéber6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
13383Martin Duda7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
14360Andrej Brzuľa8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
15338Trulo Fonix5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
16330Maroš Chamula9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
17329Július Zmitko5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18328Norbert Holko10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
19307Jaroslav Beňo5Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
20281Martin Ferenčík6Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
20281Miloš Hric5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
21270Milan Škarvada7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
22268Vratislav Greško6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
23267Jiří Škvařil5Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
24261Róbert Franka9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25243Hubert Polák10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
25243Martin Volenský5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
25243Milan Fekiač7TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
26242Radek Doktor5Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
27233Pavol Blažek6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
28221Igor Šalko6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
29220Ivan Caban10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
30217Branislav Farkaš8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
31210Milan Kuchár10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
32204Jaroslav Kán6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
33190Vladimír VÁCLAVÍK5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
34178Štefan Tešlár6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
35175Peter Kottman6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
36174VLADO Taliga8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
37172Marek Smolár6TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
38170Miroslav Sršeň5TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
39162Milan Šimoník7TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
40148Tomáš Babiak6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
41141Michal Zauška10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
41141Slavo Božoň7Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
42140Miloš Sihelský7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
43138Filip Trochan9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
44137Michal Ďurica7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
45136Marek Majkuth6Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
46134Peter Šúrik9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
47133Stanislav Vrbický7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
48126Milan Čepela7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
49123Marcel Kiaba5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017
50122Miroslav Haviar6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
51121Martin Polievka10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
52119Ján Iždinský9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
52119Lukáš Tomeček7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
52119Viktor Kolík10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
53117Peter Valach5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
54116Ján Daubner6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
55115Peter Forgáč6Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
56114Martin Caban5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Brezno 2017
56114Patrik Bálint8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
57110Branislav Jedinák7Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
58109František Štefanec5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
59107Michal Mikula7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
59107Vladimír Riedl6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
60106Víťazoslav Šakový5Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
61105Radoslav Pánik5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
62104Ondrej Kostúr5Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
63102Milan Jakubík6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
64101Peter Žúbor5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
64101Rastislav Kašpar7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6599Ivan Kredatus5TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
6691Ivan Krajčí7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6691Peter Duda5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6790Ján Mišura8TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6790Peter Rusko6TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
6889Martin Kollárik8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6988Matej Šáli5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
7087Marian Mihalík7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7087Michal Cheban7TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7186Erik Jenča5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7285Peter Kúdelka5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7382Jaroslav Šály6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7382Juraj Spišiak5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7382Peter Štěpánek5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7481Tomáš Štolc7TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7580Pavel Kováč8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7673Marian Cesnak6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7770Peter Farkaš6TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7770Radovan Janek5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7770Slavomír Hliva7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
7869Lukáš Bálik5TKB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7968Roman Hofreiter6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8066Milan Račanský5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8164Martin Dobiš5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8260Krzysztof SKOKOWSKI6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8260Matej Tomášik6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
8260Michal Koka6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8260Miroslav ŠKODA6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8355Michal Macko5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8355Peter Katrenčík5TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8355Stanislav Jamrich5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8451Tibor Oboňa5Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8550Anton Hrušecký5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Drapak 2017
8550Dušan Mydlo5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Juraj Vajcík5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Marek Rusnák5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8550Mário Komár5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8550Matúš Caban5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8550Palo Petruš5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017

Poradie ženy

Por.BodyPretekárPretekovZapočítané preteky
1715Renáta Barcíková8TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
2565Nikola Berčíková7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3529Iveta Furáková6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
4490Veronika Ferenčíková9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
5479Jana Dlhopolcová7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6417Valéria Spišáková6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7411Denisa Krajčírová10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
8404Michaela Potančoková10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9391Izabela Rafanidesová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
10372Daniela Chrančoková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
11366Anna Brašeňová6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
12346Miriam Moravíková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
13338Andrea Lanáková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
14335Marcela Bazalová6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
15334Marta ŠKODOVÁ6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
16317Barbora Mišiaková7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
17302Mária Blažeková5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18296Gitka Kottmanová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
19283Livia Bozonova5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
20280Lenka Brveníková8TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
21275Adriana Jedináková7Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
22273Jana Boháčiková9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
23265Martina Štolcová7TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
24241Katarína Kallová7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25218Božena Petrášová6TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
26195Anna Auxtová7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
27188Natália Bojnanská5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
28173Vlasta Reguliová5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
29167Renata Brazová7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
30154Jana KUČEROVÁ6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
31151Desana Kohútová5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
32149Mária Šimonovičová5Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
33147Paulína Raniaková5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Drapak 2017
34121Katarína Strmeňová5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
35114Eva Donovalová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
3697Lucia Mojžitová Ml.5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
3780Petra Daubnerová6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3876Vladimira Kruzliakova5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
3965Zuzana Uhrinova5TKB 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017

Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu