Výsledné poradie ročníka 2017

Poznámka: Komp. čas je skratka pre kompenzovaný čas, ktorý je prepočítaný podľa veku a pohlavia na príslušnú vzdialenosť pre bodovanie v Tour. V stĺpci veďla je pôvodne zmeraný čas.

Štatistika bodovaných účastníkov Marathon BB Tour 2017:

Počet mužov: 108
Počet žien: 39

Poradie muži

Por.BodyPretekárPretekovZapočítané preteky
1778Milan Valocka10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
2685Peter Barcík7Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3515Dušan Beňo8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
4506Pavel Běčák6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
5497Peter Kypta6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
6470Ivan Ilavský7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
7460Ján Spodniak6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8451Ivan Čík9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9436Ladislav Tišliar7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
10427Martin Barta9TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
11404Štefan Gregor5Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
12389Tomáš Willwéber6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
13383Martin Duda7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
14360Andrej Brzuľa8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
15338Trulo Fonix5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
16330Maroš Chamula9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
17329Július Zmitko5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18328Norbert Holko10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
19307Jaroslav Beňo5Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
20281Martin Ferenčík6Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
20281Miloš Hric5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
21270Milan Škarvada7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
22268Vratislav Greško6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
23261Róbert Franka9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
24243Hubert Polák10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
24243Martin Volenský5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
24243Milan Fekiač7TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25242Radek Doktor5Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
26233Pavol Blažek6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
27221Igor Šalko6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
28220Ivan Caban10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
29217Branislav Farkaš8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
30210Milan Kuchár10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
31204Jaroslav Kán6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
32190Vladimír VÁCLAVÍK5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
33178Štefan Tešlár6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
34175Peter Kottman6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
35174VLADO Taliga8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
36172Marek Smolár6TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
37170Miroslav Sršeň5TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
38152Milan Šimoník6TKB 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
39148Tomáš Babiak6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
40141Michal Zauška10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
40141Slavo Božoň7Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
41140Miloš Sihelský7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
42138Filip Trochan9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
43137Michal Ďurica7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
44136Marek Majkuth6Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
45133Stanislav Vrbický7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
46126Milan Čepela7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
47123Marcel Kiaba5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017
48122Miroslav Haviar6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
49121Martin Polievka10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
50119Ján Iždinský9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
50119Lukáš Tomeček7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
50119Viktor Kolík10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
51117Peter Valach5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
52116Ján Daubner6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
53115Peter Forgáč6Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
54114Patrik Bálint8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
55110Branislav Jedinák7Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
56109František Štefanec5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
57107Michal Mikula7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
57107Vladimír Riedl6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
58106Víťazoslav Šakový5Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
59105Radoslav Pánik5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
60104Ondrej Kostúr5Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
61102Milan Jakubík6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
62101Peter Žúbor5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
62101Rastislav Kašpar7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6399Ivan Kredatus5TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
6491Ivan Krajčí7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6491Peter Duda5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
6590Ján Mišura8TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6590Peter Rusko6TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
6689Martin Kollárik8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
6788Matej Šáli5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
6887Michal Cheban7TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
6986Erik Jenča5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7085Peter Kúdelka5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Lučatín 2017
7182Jaroslav Šály6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7182Juraj Spišiak5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7281Tomáš Štolc7TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7380Pavel Kováč8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7380Peter Šúrik8TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
7477Marian Mihalík6TKB 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7573Marian Cesnak6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
7670Peter Farkaš6TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7670Radovan Janek5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
7670Slavomír Hliva7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
7769Lukáš Bálik5TKB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7868Roman Hofreiter6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7966Milan Račanský5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8064Martin Dobiš5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8160Krzysztof SKOKOWSKI6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8160Matej Tomášik6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017
8160Michal Koka6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8160Miroslav ŠKODA6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
8255Michal Macko5Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8255Peter Katrenčík5TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8255Stanislav Jamrich5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
8351Tibor Oboňa5Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
8450Anton Hrušecký5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Drapak 2017
8450Juraj Vajcík5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8450Marek Rusnák5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8450Mário Komár5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
8450Matúš Caban5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017
8450Palo Petruš5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017

Poradie ženy

Por.BodyPretekárPretekovZapočítané preteky
1715Renáta Barcíková8TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
2565Nikola Berčíková7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3529Iveta Furáková6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
4490Veronika Ferenčíková9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
5479Jana Dlhopolcová7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
6417Valéria Spišáková6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
7411Denisa Krajčírová10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
8404Michaela Potančoková10TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
9391Izabela Rafanidesová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
10372Daniela Chrančoková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
11366Anna Brašeňová6TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
12346Miriam Moravíková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017
13338Andrea Lanáková5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, VlkoHron 2017
14335Marcela Bazalová6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
15334Marta ŠKODOVÁ6Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
16317Barbora Mišiaková7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
17302Mária Blažeková5TKB 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
18296Gitka Kottmanová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
19283Livia Bozonova5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017
20280Lenka Brveníková8TKB 2017, Nemce 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
21275Adriana Jedináková7Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Drapak 2017
22273Jana Boháčiková9TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
23265Martina Štolcová7TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
24241Katarína Kallová7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
25218Božena Petrášová6TKB 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
26195Anna Auxtová7TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
27188Natália Bojnanská5Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Orient 2017, Drapak 2017
28173Vlasta Reguliová5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
29167Renata Brazová7TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, VlkoHron 2017, Drapak 2017
30154Jana KUČEROVÁ6TKB 2017, MBB 2017, Orient 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
31151Desana Kohútová5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, VlkoHron 2017
32149Mária Šimonovičová5Nemce 2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
33147Paulína Raniaková5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Drapak 2017
34121Katarína Strmeňová5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
35114Eva Donovalová6TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Lučatín 2017
3697Lucia Mojžitová Ml.5TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, MBB 2017, Drapak 2017
3780Petra Daubnerová6TKB 2017, Nemce 2017, Kordíky 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017, Drapak 2017
3876Vladimira Kruzliakova5TKB 2017, Nemce 2017, Lubetha2017, Lučatín 2017, Brezno 2017
3965Zuzana Uhrinova5TKB 2017, Lubetha2017, MBB 2017, Lučatín 2017, Brezno 2017

Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu