Marathon BB Team

Registrácia
01.11.2016

Začal si behať a hľadáš super partiu na preteky i tréning? Nejde ti o svetové rekordy, ale prekonávať seba samého ťa láka? 

Športový klub Marathon BB Team so štatútom občianskeho združenia je platformou ponúkajúcou možnosť registrácie všetkým, ktorí chcú oficiálne deklarovať svoj vzťah k pohybu, komunite a aktívne sa podieľať na vytváraní maratónskej tradície v Banskej Bystrici.

Podrobný popis činností a ďalšie formálne informácie nájdete v základných stanovách Marathon BB Teamu.

Oficiálne je spustená registrácia pre všetkých záujemcov o členstvo v klube Marathon BB Team. Pre každú sezónu je časovo ohraničené. S ňou sú spojené základné podmienky a pravidlá. Výňatok zo stanov:

Výsady:
- uvádzať si Marathon BB Team do kolónky klubovej príslušnosti
- unikátny dres, jedinečne odlíšený od voľne dostupných tričiek s logom Marathon Banská Bystrica
- zvýhodnené ceny dopravy, ubytovania a štartovného na klubových výjazdoch Marathon BB Teamu
- možnosť zúčastniť sa členskej schôdze na konci kalendárneho roku a priamo sa podieľať na stratégii OZ. Táto zahŕňa rozdelenie a smerovanie financií v rámci Marathon BB Teamu, návrhy na tímové výjazdy, návrhy na obrandovanie členov (oblečenie, športové potreby), návrhy na spoločné tréningy, návrhy na spoločné teambuildingové aktivity
- byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov združenia
- podieľať sa na činnostiach združenia
- podávať návrhy orgánom združenia a byť informovaný ako s nimi bolo naložené
Povinnosti:
- uvádzať si Marathon BB Team do kolónky klubovej príslušnosti
- vzorne reprezentovať Marathon BB Team na športových podujatiach
- byť pozitívnym príkladom a šíriť ideu športu pre zdravie a fair play v súkromí i na verejnosti
- nepovinne poukázať do rozpočtu Marathon BB Teamu 2% zo svojich daní, prípadne k takémuto kroku motivovať svoje čo najširšie okolie
- podporovať radou, povzbudením a pozitívnym prístupom ostatných členov klubu pri dosahovaní ich cieľov
- kontinuálne na sebe pracovať a byť prínosom pre spoločnosť
- podieľať sa aspoň raz ročne ako dobrovoľník(prípadne prostredníctvom nominovaného náhradníka) na organizovaní niektorej zo športových akcií Marathon Banska Bystrica
- dodržiavať stanovy a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia
- zodpovedne vykonávať funkcie, ak sú do nich zvolení

Ako postupovať pokiaľ sa chceš stať členom Marathon BB Teamu?

V termíne od 1.11. - 25.11. si stiahni, vytlač a vyplň prihlášku (po tomto termíne je registrácia na nasledujúcu sezónu uzavretá).

Podpísanú prihlášku prines osobne na niektorú z pravidelných spoločných stretnutí Marathon BB Teamu, prípadne  odošli poštou na Marathon Banska Bystrica s.r.o., Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica.

Registráciu môžeš urýchliť, ak pošleš aj naskenovanú verziu vyplnenej prihlášky e-mailom na adresu: magda@marathonbb.com.

Na uvedenú e-mailovú adresu pošli tiež potvrdenie o úhrade ročného členského príspevku 30,- EUR.
Ten uhraď na číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0029 2389 2931. Do správy pre prijímateľa uveď svoje meno. 

Až po uhradení príspevku sa stávaš plnoprávnym členom Marathon BB Teamu.

Zoznam všetkých registrovaných členov Marathon BB Teamu, spolu s ďalšími aktuálnymi informáciami o činnosti a aktivitách klubu, budú zverejňované na stránke www.marathonbbtour.sk

Prijmi výzvu!

Marathon BB Team

srdce Športovca bije v srdci Slovenska
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu