Marathon BB Tour - základné informácie

Marathon BB Tour je seriál podujatí so spoločným vyhodnocovaním. Patria doň preteky organizované ON-POINT a Marathon Banska Bystrica, s.r.o. Každé z podujatí nesie najvyšší štandard servisu pre účastníkov, ktorý dosahujeme úžasnou spoluprácou generálnych partnerov a miestnych a obecných samospráv.

V celkovom poradí budú uvedení všetci bez ohľadu na počet absolvovaných podujatí.

V sezóne 2020 sú to tieto podujatia:

  • SOFTIP Trojkráľový večerný beh
  • ADRIM Nemčiansky beh
  • Banskobystrický večerný maratón
  • Kordícky extrém
  • O Permoníkov Kylof

Tešíme sa na všetkých, začíname v januári, pokračujeme v máji, júni, júli a končíme v septembri.

Po skončení sezóny vyhodnotíme najlepších 6 žien a 6 mužov na slávnostnom Gala večeri 5.12.2020, symbolicky na svetový deň behu.

Systém hodnotenia Marathon BB Tour:

Marathon BB Tour pozná 2 kategórie - muži a ženy. Dosiahnuté časy na jednotlivých podujatiach budú pre potreby hodnotenia Marathon BB Tour prepočítavané pomocou koeficientov WMA age grading tables. Na základe takto prepočítaných hodnôt bude zostavené poradie v jednotlivých kategóriách 

Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:

poradie body poradie body poradie body poradie body
1 100 21 59 41 39 61 19
2 95 22 58 42 38 62 18
3 90 23 57 43 37 63 17
4 85 24 56 44 36 64 16
5 80 25 55 45 35 65 15
6 78 26 54 46 34 66 14
7 76 27 53 47 33 67 13
8 74 28 52 48 32 68 12
9 72 29 51 49 31 69 11
10 70 30 50 50 30 70 10
11 69 31 49 51 29 71 10
12 68 32 48 52 28 72 10
13 67 33 47 53 27 73 10
14 66 34 46 54 26 74 10
15 65 35 45 55 25 75 10
16 64 36 44 56 24 76 10
17 63 37 43 57 23 77 10
18 62 38 42 58 22 78 10
19 61 39 41 59 21 79 10
20 60 40 40 60 20 80+ 10
Priebežné a celkové poradie bude zverejnené na www.marathonbbtour.sk v sekcii Marathon BB Tour.

Prajeme úspešnú sezónu
Prijmi výzvu!
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu