Marathon BB Tour - základné informácie

Marathon BB Tour je seriál podujatí so spoločným vyhodnocovaním na sezónnej báze. Patria doň preteky organizované Marathon BB Teamom a spriatelené podujatia.

V sezóne 2017 sú to tieto akcie športového kalendára:

  • SOFTIP Trojkráľový večerný beh 
  • Lubetha zážitkový polokros
  • BBB VlkoHron MTB Cyklomaratón 
  • Adrim Nemčiansky beh 
  • Imunoglukán Lučatínska 11 
  • BBO Cup orientačný beh
  • O2 Kordícky extrém
  • Donovalský Drapák 
  • Beh nočným Breznom
  • O2 Banskobystrický maratón 

Systém hodnotenia Marathon BB Tour:

Do poradia bude zaradený pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 6 zo 10 podujatí.
Započítané budú body zo všetkých pretekov.
Marathon BB Tour pozná 2 kategórie - muži a ženy.

Dosiahnuté časy na jednotlivých podujatiach budú pre potreby hodnotenia Marathon BB Tour prepočítavané pomocou koeficientov WMA age grading tables.

Na základe takto prepočítaných hodnôt bude zostavené poradie v jednotlivých kategóriách.
Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:

poradie

body

poradie

body

poradie

body

poradie

body

1

100

21

59

41

39

61

19

2

95

22

58

42

38

62

18

3

90

23

57

43

37

63

17

4

85

24

56

44

36

64

16

5

80

25

55

45

35

65

15

6

78

26

54

46

34

66

14

7

76

27

53

47

33

67

13

8

74

28

52

48

32

68

12

9

72

29

51

49

31

69

11

10

70

30

50

50

30

70

10

11

69

31

49

51

29

71

10

12

68

32

48

52

28

72

10

13

67

33

47

53

27

73

10

14

66

34

46

54

26

74

10

15

65

35

45

55

25

75

10

16

64

36

44

56

24

76

10

17

63

37

43

57

23

77

10

18

62

38

42

58

22

78

10

19

61

39

41

59

21

79

10

20

60

40

40

60

20

80+

10

Priebežné a celkové poradie bude zverejnené na www.marathonbbtour.sk v sekcii Marathon BB Tour.
Po skončení ročníka bude slávnostne dekorovaných 6 najlepších mužov a 6 najlepších žien.

Prajeme úspešnú sezónu
Prijmi výzvu!

Marathon BB Team
športový klub priateľov Banskobystrického maratónu
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu