Marathon BB MiniTour - základné informácie

Marathon BB miniTour je obdoba seriálu „pre veľkých“, ktorá v roku 2017 zažila svoju premiéru.
Všetky podujatia organizuje ON-POINT a Marathon Banska Bystrica, s.r.o.

Seriál je určený výhradne pre deti od 6 do 10 rokov vrátane (rozhodujúci nie je presný dátum narodenia dieťaťa, ale ročník, teda pre rok 2019 sú to všetky deti s rokom narodenia 2009 až 2013).

Dĺžky tratí sú od 400 po 1000m. Servis a všetko podstatné, plnohodnotná medaila v cieli, zaradenie do záverečných žrebovaní, jedlo a občerstvenie,... jednoducho všetko tak, ako má každý účastník našich podujatí.

Deti súťažia v štyroch kategóriách:

  • chlapci od 6 do 7 rokov vrátane
  • dievčatá od 6 do 7 rokov vrátane
  • chlapci od 8 do 10 rokov vrátane
  • dievčatá od 8 do 10 rokov vrátane

Pre rok 2019 sme do seriálu zaradili tieto podujatia.

  • Adrim Nemčiansky beh
  • Kordícky Extrém
  • Generali Balans Minimaratón
  • O Permoníkov Kylof

V celkovom poradí budú uvedení všetci bez ohľadu na počet absolvovaných podujatí.

Tešíme sa na všetkých, začíname v máji, pokračujeme v júli, na konci augusta v posledný prázdninový víkend a sériu zakončíme koncom septembra.

Najlepších 6 dievčat a 6 chlapcov v každej kategórii vyhodnotíme na slávnostnom Gala podujatí v Hoteli Lux v novembri 2019.

Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:

poradie body poradie body poradie body poradie body
1 100 21 59 41 39 61 19
2 95 22 58 42 38 62 18
3 90 23 57 43 37 63 17
4 85 24 56 44 36 64 16
5 80 25 55 45 35 65 15
6 78 26 54 46 34 66 14
7 76 27 53 47 33 67 13
8 74 28 52 48 32 68 12
9 72 29 51 49 31 69 11
10 70 30 50 50 30 70 10
11 69 31 49 51 29 71 10
12 68 32 48 52 28 72 10
13 67 33 47 53 27 73 10
14 66 34 46 54 26 74 10
15 65 35 45 55 25 75 10
16 64 36 44 56 24 76 10
17 63 37 43 57 23 77 10
18 62 38 42 58 22 78 10
19 61 39 41 59 21 79 10
20 60 40 40 60 20 80+ 10
Priebežné a celkové poradie bude zverejnené na www.marathonbbtour.sk v sekcii Marathon BB miniTour.

Prajeme úspešnú sezónu.
Prijmi minivýzvu!
Maratónska kalkulačka
Prepočítaj si tempo, rýchlosť alebo výsledný čas
km, m
Tempo min, sec
Rýchlosť km/h
Čas hod, min, sec
© Marathon Banska Bystrica s.r.o. 2017 Všetky práva vyhradené. Obsah stránky je chránený autorským právom. Bez výslovného súhlasu majiteľa autorských práv nie je povolené kopírovať, pozmeňovať alebo šíriť akúkoľvek časť stránky, ako napríklad textový obsah, obrázky, ikony, súčasti kódu stránky, uložené súbory a podobne.Pre viac podrobností nás kontaktuje tu